Europese meetinstrumenten richtlijnen (MID)

28-12-2017

FIB besturingssysteem en MID

Het besturingssysteem van FIB Beer Systems voor bierbelevering voldoet aan alle Europese richtlijnen en is voorzien van een MID certificaat. De combinatie van debietmeter/debietcomputer voldoet aan de meetinstrumentenrichtlijn (MID) en is van toepassing op alle controle- en meetsystemen voor vloeistoffen en gassen.

 

Nieuwe Europese richtlijn voor meetinstrumenten

De wettelijke metrologie in Europa heeft een aantal grondige veranderingen ondergaan, waaronder de invoering van de meetinstrumentenrichtlijn (MID). Deze nieuwe richtlijn is van toepassing op overdrachtsmetingen voor vloeistoffen en gassen en geldt in de 27 lidstaten van de EU (plus Noorwegen en Zwitserland) Lees hier meer. Voor vloeistoffen, zoals bier, wordt in de MID verwezen naar de volledige installatie (onder de noemer ‘meetinstallaties voor andere vloeistoffen dan water').

 

Overgangsperiode en naleving van de MID

De overgangsperiode om te voldoen aan de MID bedraagt tien jaar. Meters of meetsystemen die voor 30 oktober 2006 al een typegoedkeuring hebben gekregen van de nationale metrologie-instantie, mogen tot 30 oktober 2016 worden geïnstalleerd of gebruikt. Worden er na oktober 2006 wijzigingen aangebracht aan een meter of meetsysteem met een nationale typegoedkeuring? Dan kunnen deze wijzigingen resulteren in een verlenging van deze nationale goedkeuring of in een nieuwe MID-goedkeuring.

 

Nieuwe meters en meetsystemen

Meters en vloeistofsystemen die worden ontworpen na 30 oktober 2006, moeten voor een typegoedkeuring worden voorgelegd in het kader van de nieuwe MID-richtlijn 2004/22/EG. De controles die deze nieuwe meters en meetsystemen ondergaan, resulteren in een CE-markering met verwijzing naar de MID-richtlijn. Wanneer OIML-aanbeveling OIML R117-1 (meetsystemen voor andere vloeistoffen dan water) wordt toegepast, gaat men ervan uit dat de MID-bepalingen worden nageleefd.

 

Meters en meetsystemen ontworpen vóór 30 oktober 2006

Meters en meetsystemen met een nationale goedkeuring die vóór 30 oktober 2006 werden geïnstalleerd , vallen niet onder de MID. Deze meters en systemen mogen worden gebruikt tot aan het einde van hun levensduur en blijven onderworpen aan de wettelijke, nationale keuringen. Wijzigingen aan deze meters en meetsystemen behoren niet tot het toepassingsgebied van de MID. Zulke wijzigingen worden opnieuw beoordeeld door de nationale metrologie-instantie, waarna de nationale goedkeuring wordt verlengd of er een nieuw MID-certificaat moet worden aangevraagd.

 

Heeft u vragen met betrekking tot dit artikel of bent u benieuwd wat FIB Beer Systems voor u kan betekenen, neem dan contact met ons op.

 

 

Terug naar overzicht